Vi har utformat en step-by-step guide för en enkel Digital Ocean VPS installation för att kickstarta ditt projekt!

Denna guide kräver att du har ett Digital Ocean-konto igång och aktiverat. Om du inte har ett Digital Ocean-konto måste du sätta upp ett innan du fortsätter.

Ta mig till Digital Ocean!

Artikeln antar också att du har följande program installerat:

 • PuTTy – SSH-program
 • FileZilla – FTP-program
 • Textredigerare (vilken som helst fungerar!)

Nu sätter vi igång!

 • Skapa en ny Droplet via Digital Ocean, med imagefilen för Ubuntu 14.04 PHPMyAdmin från deras “one-click-install” lista.
 • Logga in på din nya Droplet med PuTTy eller annan SSH-terminal med de uppgifter som skickats till din e-mail.
 • Kör dessa kommandon i följd:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
 • SFTP:a in i din droplet via FileZilla eller annan valfri FTP-applikation.
 • Lägg dina WordPress källfiler i /var/www
 • Gå till din Droplets’ phpMyAdmin enligt följande URL: http://din-droplets-ip-nummer/phpmyadmin
 • Kör dessa kommandon i följd:
sudo a2enmod rewrite
sudo service apache2 restart
 • Lägg till detta i filen etc/apache2/sites-available/000-default.conf:
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
 • Ändra databasuppgifterna i din WordPress-installs konfigurationsfil: /var/www/html/wp-config.php
 • Kör dessa kommandon i följd:
chown -R www-data:www-data /var/www/html
sudo service apache2 restart
sudo apt-get install htop
 • Om du önskar ha SSL på din hemsida så kör följande kommandon:
wget https://dl.eff.org/certbot-auto
chmod a+x certbot-auto
./certbot-auto
 • Gå till din nya hemsida och logga in på WordPress adminpanel (/wp-admin). Gå till “Tillägg” (“Plugins”) och sök efter “Simple SSL” och installera detta tillägg. När du aktiverat pluginnet kan du aktivera SSL via pluginets inställningssida.

Vi rekommenderar att du installerar någon sorts caching-plugin om du vill att din nya sida skall bli supersnabb, så som “Simple cache”.

Klart! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *